Oljedirektoratet

OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv

Feltarbeid Øst-Grønland kopi

Stig-Morten Knutsen er geolog tilknyttet ODs kontor i Harstad. Her er han på feltarbeid (Grønland). (Foto: privat)

22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).

Ekspertgruppen arbeider med å utvikle, promotere og støtte implementeringen av et globalt system (kalles UNFC/UNRMS) som kan brukes som rammeverk for bærekraftig forvaltning av naturressurser. Det skal skje innenfor rammen av FNs mål for en bærekraftig utvikling (Agenda 2030).

FNs bærekraftsmål er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål.

Tilgjengelig energi

«Alle bærekraftsmål er viktige, men siden ODs mandat er innen energiressurser, er spesielt bærekraftsmålet om tilgjengelig energi til alle (mål#7) særlig relevant for oss. Alle bærekraftmålene er knyttet sammen med hverandre. Selv om vi i OD har forvaltningsansvar for petroleum, må vi også forholde oss til målene om helse, utdanning, rent vann, fattigdom og lignende», sier Knutsen.

ODs veletablerte klassifikasjonssystem for olje og gass er koblet mot FNs globale system for ressursklasser.

«Klassifikasjonssystemet under FN-systemet er nå også knyttet til EU-kommisjonen, spesielt for mineraler. Det vil slik også kunne påvirke oss i Norge via vårt forhold til EU. I OD vurderer vi å bruke FNs-systemet innen fangst og lagring av CO2 (CCS) og havbunnsmineraler», sier han.

Tverrfaglig ekspertgruppe

Styret i ekspertgruppen har noe over 20 medlemmer, mens det i selve ekspertgruppen er totalt over 100 medlemmer. De har tverrfaglig bakgrunn og kommer fra hele verden. Styret har møter 1-3 ganger i kvartalet. Mange av møtene er digitale, men noen innebærer reiser til FNs kontor i Genève.

«Bruk av naturressurser, som petroleum og mineraler, er nødvendig og viktig for sikker og tilgjengelig energi, også i det grønne skiftet. Det grønne skiftet må også skje på en miljøvennlig måte. Derfor er utviklingen og anvendelsen av et velrenommert FN-system for klassifisering av ressurser spesielt viktig å følge med på», sier Knutsen.

Knutsen arbeider til daglig ved ODs kontor i Harstad. Han har i tillegg en professor ll-stilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 22.05.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.