Oljedirektoratet

OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv

Feltarbeid Øst-Grønland kopi

Stig-Morten Knutsen er geolog tilknyttet ODs kontor i Harstad. Her er han på feltarbeid (Grønland). (Foto: privat)

22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).

Ekspertgruppen arbeider med å utvikle, promotere og støtte implementeringen av et globalt system (kalles UNFC/UNRMS) som kan brukes som rammeverk for bærekraftig forvaltning av naturressurser. Det skal skje innenfor rammen av FNs mål for en bærekraftig utvikling (Agenda 2030).

FNs bærekraftsmål er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål.

Tilgjengelig energi

«Alle bærekraftsmål er viktige, men siden ODs mandat er innen energiressurser, er spesielt bærekraftsmålet om tilgjengelig energi til alle (mål#7) særlig relevant for oss. Alle bærekraftmålene er knyttet sammen med hverandre. Selv om vi i OD har forvaltningsansvar for petroleum, må vi også forholde oss til målene om helse, utdanning, rent vann, fattigdom og lignende», sier Knutsen.

ODs veletablerte klassifikasjonssystem for olje og gass er koblet mot FNs globale system for ressursklasser.

«Klassifikasjonssystemet under FN-systemet er nå også knyttet til EU-kommisjonen, spesielt for mineraler. Det vil slik også kunne påvirke oss i Norge via vårt forhold til EU. I OD vurderer vi å bruke FNs-systemet innen fangst og lagring av CO2 (CCS) og havbunnsmineraler», sier han.

Tverrfaglig ekspertgruppe

Styret i ekspertgruppen har noe over 20 medlemmer, mens det i selve ekspertgruppen er totalt over 100 medlemmer. De har tverrfaglig bakgrunn og kommer fra hele verden. Styret har møter 1-3 ganger i kvartalet. Mange av møtene er digitale, men noen innebærer reiser til FNs kontor i Genève.

«Bruk av naturressurser, som petroleum og mineraler, er nødvendig og viktig for sikker og tilgjengelig energi, også i det grønne skiftet. Det grønne skiftet må også skje på en miljøvennlig måte. Derfor er utviklingen og anvendelsen av et velrenommert FN-system for klassifisering av ressurser spesielt viktig å følge med på», sier Knutsen.

Knutsen arbeider til daglig ved ODs kontor i Harstad. Han har i tillegg en professor ll-stilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 22.05.2023

Siste nyheter

Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn
04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.
Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid
31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.
Sameksistens – krevende, men mulig
29.08.2023 Det er god plass til å skape verdier fra flere næringer på norsk sokkel, var gjennomgangstonen under årets OD-konferanse.
TFO 2023: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
29.08.2023 Myndighetene har mottatt søknader fra 25 selskaper i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023.