Oljedirektoratet

OD gjør enda flere data tilgjengelig

Elin-Aabo-datasett-diskos-1920x1080

Elin Aabø, fungerende prosjektleder for Diskos. (Foto: Arne Bjørøen)

02.10.2023 Nesten 6000 datasett fra tilbakeleverte områder blir nå offentlig tilgjengelig. Disse kommer i tillegg til 30.000 datasett som er frigitt i løpet av det siste året.

Det omfattende arbeidet med å frigi data innebærer at selskapene får tilgang til mye mer data som igjen bidrar til økt verdiskaping på norsk sokkel.

6000 nye datasett (brønndata) kommer fra områder på norsk sokkel som er tilbakelevert. For å sikre sirkulasjon av areal og mer effektiv utforsking, er det viktig at disse datasettene blir gjort raskt tilgjengelig for andre selskaper som kan se nye muligheter.

Gjennom en helt ny veileder (pdf) som ble publisert i 2022 er begrepet «tolkede data» klargjort. Slike data hadde tidligere taushetsplikt i 20 år, men har nå taushetsplikt i to år. Tolkede data fra tilbakeleverte områder derimot, kan frigis etter ett år.

«Vi vil ha omløp av arealer, derfor er det viktig at vi gir rask tilgang til data. Vi vil at andre selskaper skal se muligheter. Ved å gjenbruke data fra andre selskaper unngås forhåpentligvis en del dobbeltarbeid», sier Elin Aabø, fungerende prosjektleder for Diskos.

De aller fleste av disse dataene ligger i Diskos.

I tillegg har OD frigitt en del datasett som OD har fått direkte. Et eksempel på dette er prognose- og resultatdata for undersøkelsesbrønner.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.10.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.