Oljedirektoratet

Økt utvinning fra Statfjord Øst

statfjord-oest

Statfjord Øst-feltet. Illustrasjon: Equinor.

21.08.2023 Rettighetshaverne i Statfjord Øst har fått samtykke til å ta i bruk nye innretninger knyttet til gassløftprosjektet på feltet. Oppstart er forventet snart.

Prosjektet består hovedsakelig av en ny gassløftrørledning fra Statfjord C og ut til de eksisterende havbunnsrammene, og re-boring av brønner til nye lokasjoner, komplettert med gassløft. Equinor, som er operatør for utvinningstillatelsene 037 og 089, anslår at prosjektet vil øke de utvinnbare ressursene med 3,1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 0,8 milliarder Sm3 gass.

«OD anser gassløftprosjektet på Statfjord Øst som et viktig prosjekt for å øke utvinningen og verdiskapingen fra feltet. Prosjektet vil bidra til god ressursforvaltning og forlenget levetid fram mot 2040», sier Inger Ubbe, fungerende underdirektør i Lisensforvaltning.

De totale investeringene for gassløftprosjektet på Statfjord Øst er anslått til 3,7 milliarder 2023-kroner.

Petoro, Vår Energi, Inpex Idemitsu og Wintershall Dea er partnere i utvinningstillatelsene.

Statfjord Øst ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, sju kilometer nordøst for Statfjord.

Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer for produksjon og en for vanninjeksjon, som er knyttet til Statfjord C-innretningen. I tillegg er det boret to produksjonsbrønner fra Statfjord C. Produksjonen startet i 1994.

Brønnstrømmen fra Statfjord Øst går i rør til Statfjord C for prosessering, lagring og eksport.

Siden gassløftprosjektet medfører en vesentlig endring til utbyggingsplanen for feltet (PUD), er det behandlet og godkjent av myndighetene.

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 23.08.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.