Oljedirektoratet

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn

Statsministeren-navnebyttet-1920X1080

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller nyheten til de ansatte i Stavanger. (Foto: Arne Bjørøen/OD).

04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger. Han varslet da at både OD og Ptil vil få nye navn fra 1. januar 2024. OD skifter navn til Sokkeldirektoratet. Ptil endrer navn til Havindustritilsynet.

Statsministeren legger vekt på at både OD og Ptil bidrar i det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

Statsministeren møtte ansatte

«Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte i OD og Ptil.

OD har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler. I Ptil pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind.

Historisk dag

«Dagen i dag er historisk. Dette er en dag som vi alle vil huske. Det nye navnet gjenspeiler den store bredden i oppgaver vi har fått knyttet til aktiviteten på norsk sokkel», sa oljedirektør Torgeir Stordal.
Han påpekte at OD i over 50 år har arbeidet hardt for å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen. De siste årene har direktoratet fått flere oppgaver knyttet til nye næringer.

«Vi har en sokkel som er enormt rik på ressurser. Ikke bare har vi olje og gass i lang tid framover, vi har også stor kapasitet til å lagre CO2 og vi har gode vindressurser. I tillegg har vi identifisert et potensial for betydelige mineralressurser», sa Stordal.

Les mer

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn (Olje- og energidepartementet, OED)

Ptil blir til Havindustritilsynet (Ptil)

Vi fornyer oss

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 11.09.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.