Oljedirektoratet

Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid

CCS-undergrunnen

Illustrasjonsbilde av CO2-lagring i undergrunnen.

31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.

Myndighetene ser det som hensiktsmessig at prosesser med høring og ferdigstilling av regelverksarbeidet er gjennomført før seminaret avholdes.

Vi registrerer stor interesse for seminaret, og håper på god oppslutning også når det igjen kommer på kalenderen i løpet av 2024!

Opprinnelig nyhet om seminaret

Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet inviterer til seminar om sikker lagring av karbondioksid i geologiske formasjoner på norsk sokkel.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål på kort og mellomlang sikt. Norske myndigheter arbeider for at det store potensialet for CO2-lagring på norsk sokkel utnyttes.

Tema: Hvordan sikrer vi at injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel gjøres på en sikker måte? Og hvilke roller har norske myndigheter i dette?

Sted: Petroleumstilsynet/Oljedirektoratet i Stavanger

Tid: 8. november 2023 kl. 9.00 - 15.00

Pris: Gratis

Orienterer om regelverket for karbonfangst og -lagring

De tre etatene gir på seminaret en oversikt over relevant CCS-regelverk innen respektive ansvarsområder, hvordan regelverket følges opp og hvilke forventninger myndighetene har til lagringsaktører.

Offshore Norge vil orientere om hvilke utfordringer de ser med å få etablert CO2-lagring i stor skala på norsk sokkel, inkludert regulatoriske, teknologiske og finansielle utfordringer og barrierer. Videre vil Standard Norge orientere om arbeidet med utvikling av standarder for fangst, transport og lagring.

For rettighetshavere og andre relevante aktører

Seminaret er først og fremst aktuelt for rettighetshavere og andre relevante aktører som er involvert i lagring av CO2, eller planlegger slik aktivitet.

Seminaret strømmes ikke. Presentasjonene legges ut på etatenes nettsider etter seminaret.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.09.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.