Oljedirektoratet

Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!

shutterstock-chatgpt

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?

Snakk med Nina, din geofaglige assistent for alt som har med statusrapporter å gjøre.

OD bidrar i et pilotprosjekt fra FabriqAI og Kadme hvor kunstig intelligens brukes til søk i tilgjengeliggjorte statusrapporter fra sokkelen (les mer her). Her kan du spørre om utvinningstillatelser, områder, prospekter, brønner og funn fra over 600 rapporter som dokumenterer arbeid gjort av selskap på sokkelen.

«Dette er mer enn bare enkle søk, her kan du snakke med en digital personlighet som prøver å forstå konteksten av spørsmål, og som har tilgang til svært mye verdifull informasjon», sier Petter Dischington, som er primus motor bak initiativet fra ODs side.

Verktøyet fungerer både på norsk og engelsk.

«Vi er opptatt av nøyaktig informasjon og gode kildehenvisninger, hvor man minimerer risikoen for faktafeil eller såkalte hallusinasjoner som mange AI-produkter er kjent for.»
I første omgang er dette et pilotprosjekt som går til oktober. Det er fritt fram for alle å registrere seg som brukere.

Mange i OD har bidratt til at statusrapportene ble tilgjengeliggjort, med et håp om at disse er nyttige for de som leter etter og utvikler felt på sokkelen.

«OD er opptatt av å ta i bruk ny teknologi som bidrar til verdiskaping fra petroleumsindustrien. Dette prosjektet vil gi verdifull erfaring med bruk av AI, og i tillegg utnytte det enorme potensialet som ligger i statusrapportene», sier underdirektør Arne Jacobsen i Teknologi, analyser og sameksistens.

Logg deg inn her om du vil prøve verktøyet!

Oppdatert: 26.05.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.