Oljedirektoratet

Stordal held fram som oljedirektør

torgeir-s

14.04.2023 Torgeir Stordal blei i statsråd i dag utnemnt til direktør for Oljedirektoratet (OD).

Stordal har fungert i stillinga sidan juni i fjor, og er gitt eit åremål på seks år i stillinga som oljedirektør, med moglegheit for fornying.

– Eg er svært glad for at Torgeir Stordal skal leie Oljedirektoratet. Torgeir er ein kunnskapsrik og erfaren leiar som har dei beste føresetnadene for å vidareutvikle direktoratet. Han har inngåande kunnskap om næringa og vi får ein etatsleiar som kan bidra til ytterlegare verdiskaping på norsk sokkel framover, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Stordal er utdanna cand.scient. i geofysikk frå Universitetet i Bergen. Han blei tilsett i OD i 2017 som direktør for leiting, og i 2020 fekk han hovudansvaret for teknologi, analysar og sameksistens.

Før han byrja i OD hadde Stordal erfaring som geofysikar og frå ei rekkje leiarstillingar, blant anna som leitesjef i Norske Shell i perioden 2009-2013 og ei global rolle innan ressursevaluering ved Shells hovudkontor Nederland frå 2013-2017. Stordal har også hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass (no Offshore Norge).

– Energibransjen er i stor endring, og styresmaktene skal ta ei rolle i omstillinga. Dette er eit arbeid eg gler meg til å halde fram med saman med dei dyktige leiarane og medarbeidarane våre, seier oljedirektør Torgeir Stordal.

Les Olje- og energidepartementet si pressemelding her.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.