Oljedirektoratet

Verdifulle OD-data

johan-sverdrup-credit-jonny-engelsvoll-equinor(2)

Johan Sverdrup-feltet ble først oppdaget av Lundin i 2010, som i sin leteaktivitet kombinerte gamle seismikkdata og data fra gamle letebrønner fra Diskos med ny seismikk, nye dataprogrammer og nye analysemodeller. I 2020 var produksjonsinntektene fra feltet anslått til 1 430 milliarder kroner over 50 år. Foto: Jonny Engelsvoll/Equinor.

09.06.2023 Oljedirektoratets data forventes å spille en særskilt viktig rolle i å tilrettelegge for og bidra til hurtigere utvikling av nye næringer på sokkelen.

Det er en av konklusjonene i en rapporten «Verdien av Oljedirektoratets data», som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra OD.

"Det er selvsagt spennende at vi har fått konkrete verdier på ODS dataforvaltning gjennom effektiv bruk av ressurser, men noe av det mest interessante med studien er at vi har fått data på hvordan selskapene bruker de dataene vi forvalter", sier Petter Dischington, som er ansvarlig for rapporten i OD.

"Denne informasjonen viser at ODS data er sentrale i aktivitetene som gir selskapene en økt forståelse for undergrunnen, og videre bidrar til verdiskaping på sokkelen".

Målet med rapporten har vært å illustrere hvilken verdi som tilfaller ulike aktørgrupper, og gjennom hvilke mekanismer.

Menon har kartlagt bruk og gevinster knyttet til ODs dataforvaltning og -deling. Verdier er identifisert gjennom tids- og kostnadseffekter, kvalitetseffekter og gjennom innovasjon og nyskaping som delte data legger til rette for – men som ikke ville skjedd om dataaene ikke var ikke hadde vært gjort tilgjengelige.

OD forvalter nesten 15 petabyte data. Rapporten fra Menon synliggjør hvilken verdi disse dataene og Oljedirektoratets dataforvaltning tilfører det norske samfunnet. Historisk er verdien av data i liten grad beskrevet.

Her er hovedfunnene i rapporten:

  • Rettighetshavere og operatører på norsk sokkel oppnår anslagsvis årlige gevinster tilsvarende 1,5 milliarder kroner i tids- og ressursbesparelser, samt innovasjoner og nyskapinger knyttet til ODs data
  • ODs data brukes til en rekke formål, og brukerne vurderer dem i svært stor grad som et fortrinn
  • Næringen omtaler ODs dataforvaltning som en viktig innsatsfaktor i videreutviklingen av norsk petroleumsindustri
  • Oljedirektoratets data forventes å spille en særskilt viktig rolle i å tilrettelegge for og bidra til hurtigere utvikling av nye næringer på sokkelen, for eksempel karbonlagring og havbunnsmineraler

Les rapporten Verdien av Oljedirektoratets data her

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.