Oljedirektoratet

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel

Kronikk-metanlekkasjer-mattingsdal-og-knutsen

På havbunnen sør for Svalbard er det observert en rekke naturlige lekkasjer av gass – hovedsakelig metan. Foto: CAGE.

07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.

Også naturlig oljeutsiving i Barentshavet dokumenteres.

Artikkelen Widespread natural methane and oil leakage from sub-marine Arctic reservoirs er den første vitenskapelige artikkelen fra samarbeidet OD har hatt med CAGE (Center for arctic gas hydrate, environment and climate) og Universitetet i Tromsø. Den ble først publisert i den anerkjente journalen Nature Communications.

Les artikkelen her.

Rune Mattingsdal, som er geolog i OD, er en av forfatterne bak den vitenskapelige artikkelen:
«Artikkelen argumenterer for at Barentshavet kan være en av de mest aktive «hotspots» globalt for naturlig utsiving av metangass under vann».

Sammendrag av artikkelen (abstract):

Parceling the anthropogenic and natural (geological) sources of fossil methane in the atmosphere remains problematic due to a lack of distinctive chemical markers for their discrimination. In this light, understanding the distribution and contribution of potential geological methane sources is important.

Here we present empirical observations of hitherto undocumented, widespread and extensive methane and oil release from geological reservoirs to the Arctic Ocean. Methane fluxes from >7000 seeps significantly deplete in seawater, but nevertheless reach the sea surface and may transfer to the air.

Oil slick emission spots and gas ebullition are persistent across multi-year observations and correlate to formerly glaciated geological structures, which have experienced km-scale glacial erosion that has left hydrocarbon reservoirs partially uncapped since the last deglaciation ~15,000 years ago.

Such persistent, geologically controlled, natural hydrocarbon release may be characteristic of formerly glaciated hydrocarbon-bearing basins which are common across polar continental shelves, and could represent an underestimated source of natural fossil methane within the global carbon cycle.

Les flere forskningsartikler og rapporter her.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 07.06.2023

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.