Oljedirektoratet

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel

Kronikk-metanlekkasjer-mattingsdal-og-knutsen

På havbunnen sør for Svalbard er det observert en rekke naturlige lekkasjer av gass – hovedsakelig metan. Foto: CAGE.

07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.

Også naturlig oljeutsiving i Barentshavet dokumenteres.

Artikkelen Widespread natural methane and oil leakage from sub-marine Arctic reservoirs er den første vitenskapelige artikkelen fra samarbeidet OD har hatt med CAGE (Center for arctic gas hydrate, environment and climate) og Universitetet i Tromsø. Den ble først publisert i den anerkjente journalen Nature Communications.

Les artikkelen her.

Rune Mattingsdal, som er geolog i OD, er en av forfatterne bak den vitenskapelige artikkelen:
«Artikkelen argumenterer for at Barentshavet kan være en av de mest aktive «hotspots» globalt for naturlig utsiving av metangass under vann».

Sammendrag av artikkelen (abstract):

Parceling the anthropogenic and natural (geological) sources of fossil methane in the atmosphere remains problematic due to a lack of distinctive chemical markers for their discrimination. In this light, understanding the distribution and contribution of potential geological methane sources is important.

Here we present empirical observations of hitherto undocumented, widespread and extensive methane and oil release from geological reservoirs to the Arctic Ocean. Methane fluxes from >7000 seeps significantly deplete in seawater, but nevertheless reach the sea surface and may transfer to the air.

Oil slick emission spots and gas ebullition are persistent across multi-year observations and correlate to formerly glaciated geological structures, which have experienced km-scale glacial erosion that has left hydrocarbon reservoirs partially uncapped since the last deglaciation ~15,000 years ago.

Such persistent, geologically controlled, natural hydrocarbon release may be characteristic of formerly glaciated hydrocarbon-bearing basins which are common across polar continental shelves, and could represent an underestimated source of natural fossil methane within the global carbon cycle.

Les flere forskningsartikler og rapporter her.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 07.06.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.