Oljedirektoratet

Produksjonstal juni 2020

17.07.2020 Førebels produksjonstal i juni 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 857 000 fat olje, NGL og kondensat.

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1 543 000 fat olje, 298 000 fat NGL og 17 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Regjeringa vedtok 29. april 2020 å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstalet for olje i juni inkluderer dette kuttet på 250 000 fat per dag.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringas forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Dette blei lagt fram 12. mai. I oppdateringa er det tatt omsyn til styremaktenes regulering av oljeproduksjonen, forseinka oppstart av felt under utbygging og oljeproduksjonen i første kvartal.

Oljeproduksjonen er 4,1 prosent under taket som blei sett ved produksjonsreguleringa for juni.

Produksjon 2020

Norsk-1.png

Oljeproduksjon 2020

Norsk-2.png

Væskeproduksjon 2020

Norsk-3.png

Gassproduksjon 2020

Norsk-4.png

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2020 er om lag 115,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 49,1 MSm3 o.e olje, om lag 9,4 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 56,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 5,7 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

 

 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 17.07.2020

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.