Oljedirektoratet

Produksjonstal mai 2020

19.06.2020 Førebels produksjonstal i mai 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 029 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 78 000 fat per dag samanlikna med april. Til saman blei det selt 8,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 740 000 fat olje, 269 000 fat NGL og 20 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Dette ble framlagt 12. mai. I oppdateringen er det tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging, samt oljeproduksjonen i første kvartal.


Oljeproduksjonen er 1,0 prosent over OD sin prognose for mai og 0,7 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2020.

Produksjon mai 2020

Mai-1.png


Oljeproduksjon 2020

Mai-2.png


Væskeproduksjon 2020

Mai-3.png


Gassproduksjon 2020

Mai-4.png

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2020 er om lag 98,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 41,8 MSm3 o.e olje, om lag 7,9 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 48,4 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 4,7 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 19.06.2020

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.