Oljedirektoratet

Lite gassfunn sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i Barentshavet - 7234/6-1

nyhetsbilder_od30-riser

Illustrasjonsbilde.

20.07.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 858, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7234/6-1.

Brønnen er boret om lag 160 kilometer sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i østlig del av Barentshavet og 290 kilometer nordøst for Vardø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i karbonatreservoarbergarter fra senkarbon og tidligperm (Ørnformasjonen).

Brønn 7234/6-1 traff på en gasskolonne på totalt 57 meter i Ørnformasjonen, hvorav 26 meter i karbonatbergarter (dolomitt) med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Gass/vannkontakten ble ikke truffet på, men vannprøver er samlet inn. Gassfunnet har høyt innhold av CO2.

Brønnen traff på spor av gass i flere tynne sandsteinslag med vekslende reservoarkvalitet i Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen av trias alder.

I tillegg traff brønnen på 36 meter mektig Realgrunnenundergruppen av jura alder med sandsteinsreservoar uten spor av petroleum.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1.6 og 2.1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.

Funnet ansees ikke å være økonomisk lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med gjenværende prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 858. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.

Brønn 7234/6-1 ble boret til et vertikalt dyp på 4003 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen.

Havdypet er 247 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Nordkapp, som nå skal bore pilothull i utvinningstillatelse 146 i Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7234/6-1 er lokalisert.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.07.2021

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.