Oljedirektoratet

Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

Brønnene ble boret om lag 7 kilometer vest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønn 35/11-25 S var å påvise petroleum i bergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen-ekvivalent).

Hensikten med brønn 35/11-25 A var å påvise petroleum i Etiveformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-25 S påtraff om lag 65 meter intra Heatherformasjonen sandstein (Sognefjordformasjonen-ekvivalent) av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 35/11-25 A påtraff om lag 55 meter sandstein av moderat reservoarkvalitet i Etiveformasjonen.Brønnen er tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den 19. og 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2854 og 3157 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Brønn 35/11-25 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3208 og 3711 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Osebergformasjonen av mellomjura alder.

Havdypet er 352 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/11-1 S i utvinningstillatelse 785 S i midtre del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

35-11-25-SA.jpg

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.