Oljedirektoratet

Gassfunn nær Goliatfeltet i Barentshavet

transocean-enabler

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

23.12.2022 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229 E, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/9-1.

Brønnen er boret om lag 27 kilometer nord-øst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet og 85 km fra Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter i Havertformasjonen, samt å undersøke reservoarkvalitet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Brønn 7122/9-1 påtraff en gasskolonne på 55 meter i Havertformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 46 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/ vann- kontakten ble ikke påtruffet. I Ørretformasjonen ble det påtruffet vannfylt sandsteinsreservoar med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 21 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil på et senere tidspunkt vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Goliatfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 229 E. Tillatelsen ble tildelt som en del av PL 229 i Barentshavprosjektet -97 og fradelt fra PL 229 Goliat i 2018.

Brønn 7122/9-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1906 meter under havflaten og ble avsluttet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Havdypet er 403 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som skal tilbake for å fortsette å bore undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S i utvinningstillatelse 229 i sørlig del av Barentshavet, der Vår Energi ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7122/9-1 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.12.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.