Oljedirektoratet

Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen

Maersk-Integrator

Illustrasjonsbilde. Foto: Maersk Drilling.

04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.

Brønnene ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Osebergfeltet i Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 30/5-4 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen (Brentgruppen). Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Nessformasjonen (Brentgruppen).

Hensikten med avgrensningsbrønn 30/5-4 A var å gjennomføre formasjonstest i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/5-4 S traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 100 meter i Tarbertformasjonen som er totalt 200 meter tykk, med sandsteinslag på til sammen 96 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke truffet på.

Brønn 30/5-4 A traff på en gass/kondensat-kolonne på om lag 90 meter i Tarbertformasjonen. Det ble boret totalt 150 meter av formasjonen, med sandsteinslag på til sammen 90 meter med dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Nessformasjonen er tørr med spor av petroleum

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 6,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverene vil vurdere funnet med hensyn til videre oppfølging.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene, inkludert en vellykket formasjonstest i 30/5-4 A. Gjennomsnittlig produksjonsrate fra formasjonstesten i Tarbertformasjonen var på om lag 60000 Sm3 gass og 45 Sm3 kondensat per strømningsdøgn gjennom en 10/64 tommers dyseåpning.

Dette er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 1100. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2020.

Brønn 30/5-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 5003 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Nessformasjonen. Brønn 30/5-4 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 4726 og 4946 meter under havflaten og ble avsluttet i midtre jura Tarbertformasjonen.

Havdypet er 95 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A ble boret av boreinnretningen Nobel Intrepid som nå skal videre til Skottland.

Kart som viser hvor brønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A er lokalisert

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 04.11.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.