Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet 6407/8-8 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

09.12.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 938, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/8-8 S.

Brønnene ble boret om lag 14 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet og 144 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Garnformasjonen (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen (Fangst- og Båtgruppen).

I primært letemål traff brønn 6407/8-8 S på en 8 meter tykk gasskolonne og en 30 meter tykk oljekolonne i Garnformasjonen som er totalt 131 meter tykk. Reservoarkvaliteten i hydrokarbonkolonnen er god til meget god. Olje/vann-kontakten ble truffet på 2998 meter.

I sekundært letemål traff brønnen på vannfylte sandsteinsreservoarer tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen. Reservoartykkelsen er 79 meter i Ileformasjonen og 145,5 meter i Tiljeformasjonen. Reservoarkvaliteten varierer fra dårlig til moderat i begge formasjonene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,0 og 3,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn på en mulig utbygging ved bruk av nærliggende infrastruktur.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, inkludert småskala formasjonstesting i Garnformasjonen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 938. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 6407/8-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 3496 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 271 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som skal videre til CCB på Ågotnes.

Kart som viser hvor brønn 6407/8-8 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 09.12.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.