Oljedirektoratet

Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-2

transocean-norge

Brønn 6306/3-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Norge. Foto: Transocean.

11.07.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sør for Fenjafeltet i Norskehavet og 85 kilometer nordvest for Kristiansund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Rognformasjonen i øvre jura.
Brønnen traff på sandsteinsbergarter på til sammen om lag 40 meter i Rognformasjonen med moderat til meget god reservoarkvalitet.

I tillegg ble det under Rognformasjonen truffet på reservoarbergarter av ukjent alder bestående av sandstein og konglomerat på til sammen om lag 85 meter med dårlig til meget god reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr med spor av petroleum i den øvre delen av Rognformasjonen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 935. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 6306/3-2 ble boret til et vertikalt dyp på 1766 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 214 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6306/3-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Norge som skal bore undersøkelsesbrønn 25/7-10 i utvinningstillatelse 782 S i Nordsjøen, der ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 6306/3-2 er lokalisert.

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 11.07.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.