Oljedirektoratet

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønn 6507/8-11 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.

Brønnen er boret om lag 17 kilometer nord for Heidrunfeltet i Norskehavet og 240 kilometer vest for Sandnessjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura og trias reservoarbergarter i Åreformasjonen og Grey Beds.

Brønnen traff på reservoarbergarter i Åreformasjonen og i Grey Beds, hvorav til sammen 206 meter sandsteinslag med god reservoarkvalitet. Det ble truffet på svake spor av petroleum.

Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 124. Tillatelsen ble tildelt i 1986.

Brønn 6507/8-11 S ble boret til et vertikalt dyp på 2492 meter under havflaten og ble avsluttet i Red Beds av trias alder.

Havdypet er 290 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/8-11 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S i utvinningstillatelse 1128 i Norskehavet, der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 65/8-11 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 29.11.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.