Oljedirektoratet

Avgrensning av gassfunn 16/2-5 P-Graben i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

16.02.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-23 S.

Brønnen er boret om lag 7,5 kilometer øst for Edvard Grieg-feltet og 10 kilometer vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i reservoarbergarter antatt å være av jura/trias alder i 2009.
Før brønn 16/2-23 S ble boret var ressursanslag for funnet på mellom 1 og 2,9 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense 16/2-5 funnet og påvise tilleggsvolumer av petroleum i en grabenstruktur av jura/trias alder med bedre reservoaregenskaper i sørlige delen av Utsirahøgda.

Brønnen påtraff spor av hydrokarboner i konglomerat antatt å være av jura/trias alder med dårlig reservoar kvalitet.

Reservoarintervallet i gassfunnet 16/2-5 ble kjernetatt i avgrensningsbrønnen som påtraff grabenfyllte sedimenter på om lag 260 meter mektighet, med konglomeratbergarter av dårlige reservoaregenskaper. Det ble påtruffet spor av av olje i et interval på om lag 80 meter.

Brønnen er klassifisert som tørr med spor av hydrokarboner. Trykkpunkter i vannsonen bekrefter kommunikasjon med funnet i brønn 16/2-5 som ble gjort i 2009.

Resultatet av 16/2-23 S indikerer at ressursene er betydelig redusert enn tidligere anslått. Revisjon av volumene for 16/2-5 funnet vil bli utført når endelige data fra brønnen foreligger.

Det er utført omfattende datainnsamling i brønnen. Hydrokarbongradienter kunne ikke etableres, og ingen væskeprøver ble tatt.

Dette er den 18. letebrønnen i utvinningstillatelse 265.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 2100 meter under havnivå og avsluttet i konglomerater antatt å være av jura/trias alder.

Havdypet er 110 meter.

Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/10-9 i utvinningstillatelse 827 S der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/2-23 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.