Oljedirektoratet

Funn av gass/kondensat i Nordsjøen

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnen «Norma» ble boret med leteriggen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.

Brønnen «Norma» ble boret med leteriggen Deepsea Yantai om lag 20 kilometer nord for Balder-feltet i den sentrale delen av Nordsjøen og 215 kilometer vest for Stavanger.

Brønnresultatet er viktig for videre leting og utvikling i området. Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatet videre for å avgrense funnet og undersøke nærliggende prospekter i utvinningstillatelsen.

DNO Norge er operatør med 30 prosent av utvinningstillatelsen. Øvrige rettighetshavere er Equinor (20 prosent), Aker BP (10 prosent), Vår Energi (20 prosent) og Source Energy (20 prosent).

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 984. Tillatelsen ble gitt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018.

Det er tidligere boret flere letebrønner i dette området. ConocoPhillips boret 25/7-7 «Busta» i 2019, der det ble funnet gass/kondensat.

Geologisk informasjon

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter i Draupne formasjonen.

Brønn 25/7-11 S påtraff en gass/kondensat-kolonne på 16 meter i Draupneformasjonen, hvorav om lag 13 meter i netto reservoar i sandsteinslag på totalt 19 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Det er usikkert om petroleum/vann-kontakt ble påtruffet.  

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 25/7-11 S ble boret til 4786 meter under havflaten og ble avsluttet i Heather formasjonen i midtre til øvre jura.

Havdypet er 122 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 25/7-11 S er lokalisert.

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 27.09.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.