Oljedirektoratet

Gassfunn i Norskehavet

transocean-norge

Det var riggen Transocean Norge som boret brønnen. Foto: Transocean.

27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.

Foreløpig beregning viser at funnet «Velocette» er mellom 0,2 og 1,8 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Det var riggen Transocean Norge som boret brønnen, som er den første som bores i utvinningstillatelse 1016. Funnet ligger 45 kilometer sørøst for Aasta Hansteen-feltet.

Tillatelsen ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018. De tre rettighetshaverne, OMV (operatør), Inpex Idemitsu og Longboat Japex «vil vurdere funnet videre.»

Geologisk informasjon

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt Niseformasjonen.

Brønn 6607/3-1 S påtraff en gass/kondensat-kolonne på om lag 9 meter i Niseformasjonen, hvorav om lag 5 meter i sandsteinsreservoar med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god.Sandsteinsintervallene i Niseformasjonen var totalt 55 meter tykke. Gass/vann-kontakten ble påtruffet i brønnen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 6607/3-1 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3645 og 3770 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre kritt Niseformasjonen.

Havdypet er 475 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boreinnretningen Transocean Norge skal nå flyttes til utvinningstillatelse 836 S, der Wintershall Dea er operatør.

Kart som viser hvor brønn 6607/3-1 S er lokalisert.

 

Kontakt
Bjørn Rasen

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 03.10.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.