Oljedirektoratet

Gass/kondensat- og oljefunn vest for Trollfeltet i Nordsjøen

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

19.07.2023 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 1148 har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/10-10 S og 35/10-10 A.

Brønnene er boret om lag 25 km nordvest for Trollfeltet og 150 km nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 35/10-10 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Etive- og Osebergformasjonene i Brentgruppen. Sekundært letemål for brønn 35/10-10 S var å påvise petroleum i tidlig jura Cookformasjonen.

Hensikten med avgrensningsbrønn 35/10-10 A var å treffe petroleum-vannkontakt i en lavere posisjon på strukturen og samle inn væskeprøver fra akvifer.

Brønn 35/10-10 S påtraff en gass-kondensatkolonne på 210 meter i Ness-, Etive- og Osebergformasjonene, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 90 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. I Cookformasjonen påtraff brønnen en gass-kondensatkolonne på 70 meter, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 23 meter med dårlig reservoarkvalitet. En oljekolonne på 13 meter ble også påtruffet i den tidlig jura Amundsenformasjonen i Dunlingruppen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 13 meter med dårlig reservoarkvalitet.

Brønn 35/10-10 A ble boret lavere på strukturen 900 meter vest fra hovedbrønnen og påtraff en gass-kondensatkolonne på 240 meter i Ness-, Etive-, Oseberg- og Cookformasjonene, hvorav sandsteinsreservoar på 50 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Vann ble påtruffet i Cookformasjonen fra et vertikalt dyp på 4158 meter under havflaten.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 9 og 46 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil starte opp tidligfase utviklingsstudier, og vurderer flere avgrensningsbrønner i funnet.

Brønn 35/10-10 S ble boret til et vertikalt dyp på 4030 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i tidlig jura. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 35/10-10 A ble boret til et vertikalt dyp 4212 meter under havflaten, og ble avsluttet i Cookformasjonen i tidlig jura.

Dette er første og andre letebrønn i utvinningstillatelse 1148 tildelt i TFO2021.

Havdypet er 360 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/7-11 S i utvinningstillatelse 984 i Nordsjøen, der DNO Norge AS er operatør.

Kart som viser hvor brønnene 31/10-10 S og 35/10-10 A er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.07.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.