Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen blei bora av boreinnretninga Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.

Brønnen blei bora 10 kilometer nordvest for Framfeltet og om lag 140 kilometer nordvest for Bergen.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergartar i Hordalandgruppen av paleogen alder.

Brønn 35/10-9 trefte ein gasskolonne på 6 meter over ein oljekolonne på om lag 8 meter i Hordalandgruppen i sandsteinslag på til saman 14 meter med moderate reservoareigenskapar.

Gass/oljekontakten blei treft på 1557 meter under havnivå. Olje/vasskontakten blei ikkje treft.

Førebels berekning av storleiken på funnet er mellom 3,8 og 13,3 millionar standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbare oljeekvivalentar.

Rettshavarane vil vurdere avgrensing av funnet og tilknyting til eksisterande infrastruktur i området.

Brønnen blei ikkje formasjonstetesta, men det er utført omfattande datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre leitebrønnen i utvinningsløyve 827S. Løyvet blei tildelt i TFO 2015.

Brønn 35/10-9 blei bora til eit vertikalt djup på 1794 meter under havoverflata. Brønnen blei avslutta i Rogalandgruppen av paleocen alder. Havdjupet er 368 meter. Brønnen er permanent plugga og forlaten.

Brønnen blei bora av boreinnretninga Deepsea Stavanger, som no skal bore undersøkingsbrønn 6406/5-2 i utvinningsløyve 255B i Norskehavet, der Equinor er operatør.

Kart som viser hvor brønn 35/10-9 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.03.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.