Oljedirektoratet

Olje og gass-funn nær Framfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

18.08.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 090, har avsluttet boring av 35/11-26 S og 35/11-26 A. Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 35/11-26 S var å påvise petroleum i sandstein i Heatherformasjonen av senjura alder og Brentgruppen av midtjura alder, samt å undersøke reservoaregenskapene i Cookformasjonen av tidligjura alder.

Sekundært letemål var å samle inn reservoardata i Listaformasjonen av paleocen alder.

Brønn 35/11-26 S påtraff en gasskolonne på 7 meter og en oljekolonne på 26 meter i Heatherformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 33 meter mektighet med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet.

Brentgruppen og Cookformasjonen var vannfylte med moderat til god reservoarkvalitet.

Sekundært letemål i Listaformasjonen ble ikke påtruffet.

Brønn 35/11-26 A påtraff sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet i Heatherformasjonen, reservoaret var vannfylt.

Det ble også påvist olje og gass i grunnere intra-Heather sandsteiner i begge brønnene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 5,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Framområdet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 21. og 22. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-26 S ble boret til et vertikalt dyp på 3409 meter og et målt dyp på 3770 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder.

Brønn 35/11-26 A ble boret til et vertikalt dyp 3000 meter og et målt dyp på 3421 meter under havflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Havdypet er 356 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/11-15 i utvinningstillatelse 035 i Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønnene 35/11-26 S og A er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.08.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.