Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn i Nordsjøen

oseberg-c-oyvind-hagen-equinor

Brønnen er boret fra Oseberg C-plattformen. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Equinor er operatør i utvinningstillatelse 053 der de andre rettighetshaverne er Petoro, TotalEnergies og Conoco Phillips.

Det ble gjort funn i to ulike formasjoner. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Eirikssonformasjonen er mellom 0,2 og 0,4 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Og foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Cookformasjonen er mellom 0,2 og 1,0 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnet representerer viktige tilleggsressurser til Oseberg. Equinor og partnere skal arbeide videre med å forstå funnet og finne produksjonsløsning for oljen og gassen.

Brønnen er boret fra Oseberg C-plattformen. Den er en integrert produksjons-, bore- og boligplattform i den nordlige delen av feltet. Oseberg ble påvist i 1979, og kom i produksjon i 1988.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias til midtre jura reservoarbergarter i Statfjordgruppen. Sekundært letemål i brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter i Cookformasjonen.

Brønn 30/6-C-2 A påtraff om lag 23 meter olje- og gassfylt sandstein med god reservoarkvalitet i Eirikssonformasjonen i Statfjordgruppen. I Cookformasjonen påtraff brønnen om lag 15 meter med olje- og gassfylt sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Petroleum/vann kontakt ble påtruffet i Eirikssonformasjonen, men ikke i Cookformasjonen.

Brønn 30/6-C-2 A ble boret til et vertikalt dyp på 2795 meter under havflaten og ble avsluttet i Eirikssonformasjonen.

Brønnen ble boret fra Oseberg C installasjonen og er plugget tilbake.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Havdypet er 109 meter.

Kart som viser hvor brønn 30/6-C-2-A er lokalisert.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 03.11.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.