Oljedirektoratet

Olje påvist i avgrensningsbrønner vest for Yggdrasilfeltet i Nordsjøen

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

09.06.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 873, har avsluttet boring av avgrensningbrønnene 25/2-24 S, 25/2-24 A, 25/2-24 B og 25/2-24 C.

Primært letemål for brønn 25/2-24 S og A var å påvise og avgrense gjenværende petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Øst Frigg Beta-strukturen som produserte gass fra 1988 til 1997. Olje ble påvist i letebrønnene 25/2-9 og 25/2-2 som ble boret på 1970-tallet, men det ble aldri produsert olje fra feltet.

Primært letemål for brønn 25/2-24 C var å påvise og avgrense petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Øst Frigg Alfa-strukturen, nord for Beta-strukturen.

Primært letemål for brønn 25/2-24 B var å påvise petroleumsforekomster i Friggformasjonen i Epsilonprospektet, øst for Betastruktuen.

Sekundært letemål for brønn 25/2-24 B var å avgrense Frigg Gamma-funnet (25/2-10 S) i Friggformasjonen, som er en del av Yggdrasilutbyggingen.

25/2-24 S - Øst Frigg Beta
Brønn 25/2-24 S påtraff en 12,5 meter oljekolonne i Friggformasjonen, i sandsteinsreservoar på til sammen 117 meter med meget god til svært god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1949 meter under havnivå. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2029 meter under havnivå og avsluttet i sandsteinslag av eocen alder i Friggformasjonen.

25/2-24 A - Øst Frigg Beta
Avgrensningsbrønn 25/2-24 A ble boret horisontalt langs Betastrukturen. Brønnen påviste en kontinuerlig oljekolonne på opptil 20 meter tykkelse med indikasjon på olje/vann-kontakt på 1945 meter under havnivå, og ble boret til et målt dyp på 5136 meter.

25/2-24 C - Øst Frigg Alfa
Avgrensningsbrønn 25/2-24 C påviste olje i Alfastrukturen. Brønnen ble boret til målt dyp på 4078 meter, men nådde ikke planlagt dyp. Olje/vann-kontakten er beregnet til 1949 meter under havnivå.

25/2-24 B – Epsilon
Avgrensningsbrønn 25/2-24 B påtraff en kontinuerlig oljekolonne på om lag 14 meter tykkelse med opptil 30 meter overliggende gasskappe i Epsilonstrukturen. Friggformasjonen viste også her meget gode til svært gode reservoaregenskaper. Gass/olje-kontakten ble påtruffet 1935 meter under havnivå og olje/vann-kontakten ble påtruffet 1949 meter under havnivå.

25/2-24 B påtraff også olje og gass i den vestlige delen av Frigg Gamma-strukturen, som allerede er inkludert i Yggdrasil PUD. Brønnen påtraff de tidligere påviste gass/olje-, og olje/vann-kontaktene. Brønnen ble avsluttet i Friggformasjonen på et vertikalt dyp på 1925 meter under havnivå og 8168 meter målt dyp, over 6000 meter horisontalt i Friggformasjonen.

Foreløpig estimatet for størrelsen på Epsilon- og Øst Frigg-strukturene er på tilsammen mellom 8,5 og 14,3 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshavere vil vurdere forekomstene som en del av utviklingen av Yggdrasil-området.
De horisontale sidestegene 25/2-24 A, B og C ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Dette er tredje, fjerde, femte og sjette letebrønn i utvinningstillatelse 873 tildelt i TFO 2016.

Havdypet er 110 meter. Brønnene er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 6405/7-2 S i utvinningstillatelse 1005, der Aker BP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 25/2-24 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.06.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.