Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen – 25/4-15

13.04.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 919, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-15.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Viljefeltet i Nordsjøen, og 215 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter i Heimdalformasjonen.

Brønn 25/4-15 påtraff en oljekolonne på 31,5 meter i Heimdalformasjonen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 29 meter med god reservoarkvalitet. Heimdalformasjonen var totalt 187 meter tykk.

Olje/vann- kontakten ble påtruffet på 2253 meter under havnivå, og kontakten ble bekreftet med trykkpunkter.Det ble også påtruffet en sone på 1,5 meter med residuell olje i en dypere Heimdalsand med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 0,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverene vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Småskala formasjonstester ble utført, og det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 919. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

25/4-15 ble boret til et vertikalt dyp på 2410 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen.

Havdypet er 119 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen 25/4-15 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 25/2-24 S i utvinningstillatelse 873, der Aker BP ASA er operatør.imageykub.png

 

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.