Oljedirektoratet

Oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen - 15/2-2 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling

20.04.2023 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 817, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Gudrunfeltet i Nordsjøen og om lag 230 kilometer vest for Stavanger.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i intra-Draupneformasjonen av øvre jura alder.

Brønn 15/2-2 S påtraff den 500 meter tykke intra-Draupneformasjonen, bestående av flere tynne sandsteinslag på til sammen 23 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det ble tatt oljeprøver fra to forskjellige sandlag med forskjellige trykkregimer. I tillegg ble det registrert olje-shows gjennom hele intervallet i øvre jura.

På grunn av begrenset tykkelse i sandsteinlagene og usikkerhet i deres utbredelse er størrelsen på funnet foreløpig estimert til mellom 0,95 – 5,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil evaluere brønnresultatet for å definere volumpotensialet i forskjellige reservoarsoner og vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 817. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 15/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 4723 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/2-2 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal videre til utvinningstillatelse 1148 i Nordsjøen der Wellesley Petroleum AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 15/2-2 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.09.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.