Oljedirektoratet

Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen

brage-okea2-1920px

Bragefeltet ligger ti kilometer øst for Osebergfeltet. Foto: OKEA ASA.

26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.

Det ble også boret en produksjonsbrønn, 31/4-A-13 D. Brønnen ble forlenget for å nå letemål i to ulike reservoarer, begge disse var tørre.

Brønnene 31/4-A 13 E og 31/4-A-13 D er boret fra plattformen på Bragefeltet, som har vært i produksjon siden 1993. Feltet ble påvist i 1980 i reservoarbergarter i Statfjord- og Brentgruppen og i Fensfjord- og Sognefjordformasjonen.

Bragefeltet er bygd ut med en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell. Oljen transporteres i rørledning til Osebergfeltet og videre i Oseberg Transport System (OTS)-rørledningen til Stureterminalen. En gassrørledning er koblet til rørledningssystemet Statpipe

Geologisk informasjon

På bakgrunn av data samlet inn under boring ble det besluttet å bore et horisontalt sidesteg, brønn 31/4-A 13 E. Brønnen traff på Sognefjordformasjonen på 2147 meter under havflaten, og påviste olje i et sandsteinslag på om lag 10 meter i reservoarbergarter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble ikke truffet på.

I forbindelse med boring av produksjonsbrønn 31/4-A-13 D i den sørlige delen av Bragefeltet ble brønnen forlenget for å nå to letemål i en separat struktur sør for feltet. Letemålene befant seg i Sognefjord- og Fensfjordformasjonen og var begge tørre.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Havdypet er 137 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

 

Kart over brønn 31-4-A-13-E

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 03.11.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.