Oljedirektoratet

Tørr brønn nær Trollfeltet i Nordsjøen – 31/2-24

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønn 31/2-24 ble boret av Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

13.06.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/2-24.

Brønnen er boret om lag 3 kilometer vest for Trollfeltet i Nordsjøen og om lag 115 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroelum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter i Sognefjordformasjonen i Vikinggruppen og Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonene i Brentgruppen.

Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Fensfjordformasjonen i Vikinggruppen og Osebergformasjonen i Brentgruppen.

Brønn 31/2-24 påtraff Sognefjord- og Fensfjordformasjonene i Vikinggruppen, av totalt 514 meters tykkelse hvorav 197 meter sandsteinreservoar av moderat til god kvalitet.
I Brentgruppen ble Tarbert-, Ness-, Etive- og Osebergformasjonene påtruffet. Tarbert-, Ness- og Etivformasjonene har om lag 106 meters tykkelse, hvorav 41 meter sandsteinreservoar med dårlig til god kvalitet. Osebergformasjonen er om lag 31 meter tykk, hvorav 25 meter sandsteinreservoar av moderat til god kvalitet.

Det er utført datainnsamling, og brønnen er tørr.

Dette er den 6. letebrønnen i utvinningstillatelse 923. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 31/2-24 ble boret til et vertikalt dyp av 2558 meter under havflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 330 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/2-24 ble boret av Deepsea Stavanger som nå borer undersøkelsesbrønn 30/11-15 i utvinningstillatelse 035 i Nordsjøen.

Kart som viser hvor brønn 31/2-24 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.06.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.