Oljedirektoratet

Kraft fra land til norsk sokkel

Forord
Illustrasjon_s25

1 - Sammendrag
Kap1

2 - Utslipp til luft fra petroleumssektoren
Kap2

3 - Teknologi for kraft fra land
Kap3

4 - Felt og innretninger med kraft fra land
Kap4

5 - Tiltaksanalyse for utvalgte felt
Kap5

6 - Kraftsituasjonen og kraftnettet på land
Kap6

7 - Kort om alternative teknologier for kraftforsyning og utslippsreduksjon
Kap7

8 - Hovedfunn
Kap8

Vedlegg
Illustrasjon_s12