Oljedirektoratet

Vedlegg

Vedlegg for rapporten Kraft fra land til norsk sokkel 2020.

Vedlegg A - Mandat

Vedlegg B - Unngåtte utslipp

Vedlegg C - Forutsetninger for beregning av tiltakskostnader

Vedlegg D – Tiltakskostnadsberegninger med samme metode som i Klimakur 2030

Vedlegg E – Analyse av kraftsystemet på land

Vedlegg F - HMS ved kraft fra land

Vedlegg G – Forkortelser