Oljedirektoratet

Lavtrykksproduksjon på Ormen Lange

Ormen Lange er et modent gassfelt som produserer fra et havbunnssystem til et prosessanlegg på land (Nyhamna, Møre og Romsdal). Kompresjon av gassen fra feltet ble besluttet gjennomført i to faser; på land og ute på feltet. Kompresjonsfasiliteter på land ble installert i forbindelse med utvidelsen av gassprosessanlegget på Nyhamna for å tilpasse det til utbyggingen av Aasta Hansteen og Polarled. Det ble satt i drift i fjerde kvartal 2017.

Hensikten med kompresjon på land er både å øke utvinningsgraden fra Ormen Lange, og å kunne opprettholde Nyhamna-anleggets kapasitet ved introduksjon av gass fra Polarled, uavhengig av reservoartrykket i Ormen Lange. Kompresjon på land øker utvinningsgraden fra 67 prosent til 75 prosent.

Som fase to har rettighetshaverne valgt havbunnskompresjon på feltet for å øke utvinningen. Kompresjon av gassen vil senke brønnhodetrykket mer enn landbasert kompresjon, og med dette øker utvinningen. Endelig valg av undervannskonsept ventes senere i 2019, etterfulgt av investeringsbeslutning.  Havbunnskompresjon har potensial til å øke utvinningsgraden til over 80 prosent. 

 

Illustrasjon av Ormen Lange

Figur 2.14 Ormen Lange. Illustrasjon: AS Norske Shell.

Tilbake til rapporten