Oljedirektoratet

Nye måter å bruke data på

Basert på innspill fra Aker BP og Cognite:

En standard produksjonsinnretning for olje og gass genererer svært mye data. Mange utstyrsenheter og komponenter krever jevnlig tilsyn og vedlikehold, noe som skaper store mengder arbeidsordre og dokumentasjon. I tillegg kommer måling i brønner og prosessanlegg. En viktig utfordring i olje- og gassindustrien er derfor å kunne organisere og styre disse datamengdene for å optimalisere produksjon og vedlikeholdsarbeid, og på denne måten bidra til verdiskapingen. Frigjøring og deling av data er nødvendig for å oppnå godt samarbeid mellom operatører, rettighetshavere ­og leverandører.

Cognite er et selskap som har som mål å samle og trekke ut verdier fra data som genereres på feltene. Selskapet samarbeider tett med Aker BP, som var med på å etablere Cognite.

Cognite har utviklet en dataplattform som samler alle produksjons- og driftsdata gjennom hele verdikjeden for olje- og gassproduksjon. For eksempel samles data fra alle sensorer, pumper, ventilsystemer og rør og gjøres tilgjengelig fortløpende. Dette gir bedre innsikt i hvordan systemene fungerer og gjør det enklere å optimalisere driften og ta de riktige beslutningene.  Ved å samle alle data i én dataplattform, reduseres kostnadene til integrasjon og vedlikehold. Dessuten blir det mulig å skalere løsningene slik at de kan brukes på flere felt, og utviklingshastigheten og dataflyten i hele organisasjonen øker.

Gjennom dataplattformen har operatøren tilgang til både historiske og sanntidsdata fra feltene. En rekke tredjepartsapplikasjoner og programmer støtter den daglige driften av innretningene. Komponenter som er knyttet sammen i den virkelige verden knyttes også sammen i dataplattformen for å vise et komplett bilde. Dette gjør det for eksempel mulig å bruke maskinapplikasjoner for optimalisering og automatisering, så vel som avanserte visualiseringer og programmer for de som trenger tilgang til sanntidsdata fra feltene.

Data som er tilgjengelig i dataplattformene gjør det også mulig å ta i bruk kunstig intelligens for å forbedre effektiviteten i ulike prosesser. To eksempler er produksjonsoptimalisering gjennom data og fysikkdrevne beslutninger og prediktivt vedlikehold som gir rett vedlikehold til rett tid og øker oppetiden.

Kontinuerlig tilgang til sanntidsdata gjør det mulig å utvikle nye forretningsmodeller mellom operatør og leverandør. Et eksempel er at en leverandør får betalt for oppetiden til utstyret de leverer, for eksempel for en pumpe. Leverandøren har ubegrenset tilgang til «livedata» fra pumpene, slik at de kan sørge for kontinuerlig drift. Slike nye forretningsmodeller gir insentiver til effektivitet og samarbeid mellom aktørene i bransjen.

 

Bilde fra kontrollrommet for Ivar Aasen

Figur 2.29 Kontrollrommet for Ivar Aasen. Foto: Aker BP.

Tilbake til rapporten