Oljedirektoratet

TPA-forskriften

Avtaler om bruk av andres innretninger til utvinning, transport eller utnyttelse av olje og gass er regulert i Forskrift om andres bruk av innretninger, TPA-forskriften. Formålet er å sikre effektiv bruk av infrastruktur og gi rettighets­havere gode insentiver til å drive lete- og utvinningsvirksomhet.

TPA-forskriften slår fast at en bruker som har behov for å benytte en annens infrastruktur, skal ha rett til slik bruk på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Bruken skal imidlertid ikke være til urimelig fortrengsel for eieres eget behov eller for andre brukere som er sikret rett til bruk av innretningen.

Det kan være utfordrende å komme frem til avtaler om utnyttelse av kapasitet i eksisterende infrastruktur. TPA-forskriften har bestemmelser om både avtaleprosess og avtalevilkår for å bidra til gjennomføringen av prosessen.

Det er videre satt krav til eierne av infrastruktur om å dele informasjon, slik at bruker har et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om tilbudet de får er i tråd med TPA-forskriften. 

Figuren under viser Maria-feltet, som er et godt eksempel på en utbygging som utnytter eksiterende infrastruktur fra flere omkringliggende felt. Brønnstrømmen sendes til Kristin for prosessering og videre transport. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip.  Gass til gassløft leveres fra Åsgard B via Tyrihans. Injeksjonsvann leveres fra Heidrun.

 

Illustrasjon som viser hvordan Maria-feltet i Norskehavet er et eksempel på utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Figur 2.26 Maria-feltet i Norskehavet er et eksempel på utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Illustrasjon: Wintershall Dea.

Tilbake til rapporten