Oljedirektoratet

Faktaboks 5.2 Maskinlesbare prøvedata

Oljeselskapene er pålagt å ta vare på prøver fra alle lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

I ODs Geobank ligger prøver fra nesten alle letebrønner og et utvalg produksjonsbrønner (Figur 5.4). I tillegg lagres en god del prøver hos Stratum Reservoir i Stavanger, som forvalter både fysiske prøver og fotografier av borekjerner. Prøvene er lagret og fotografert helt siden 1970-tallet.

De siste årene er det gjennomført et prosjekt med å skanne negativene slik at fotografiene blir tilgjengelig i Diskos. Totalt ble ca 30 000 kjernebilder fra over 1100 brønner digitalisert (brønner boret før år 2000). Prosjektet ble ferdigstilt februar 2020 og var finansert av Diskos. Gjennom digitalisering kan dataene kobles med selskapenes egne data og analyseres med nye analyseverktøy som bildegjenkjenning og maskinlæring.

 

Mann ser på oljeprøver i ODs Geobank

Figur 5.4 Oljeprøver i ODs Geobank.