Oljedirektoratet

Faktaboks 5.3 AVATARA – Avansert augmentert analyserobot for palynologi

Operatører og konsulentlaboratorier produserer rutinemessig palynologiske preparater fra prøver av kjerner og borekaks (Figur 5.5).

Disse brukes til aldersdatering og korrelasjon av lete- og utvinningsbrønner. Fagområdet som palynologi er en del av, kalles biostratigrafi. Petroleumsindustrien sysselsetter biostratigrafer for å aldersbestemme og korrelere sedimenter basert på deres fossile innhold.

OD oppbevarer i dag 120.000 palynologiske preparater i Geobank. Samlingen skal snart utvides til over 200.000 preparater. Dette arkivet av sedimentenes biopolymerinnhold belyser viktige hendelser i Norges geologiske historie i form av fossilt pollen, sporer og mikroplankton de siste fire hundre millioner årene.

Arkivet er et grunnleggende datasett som er blitt delt med selskaper og akademia i over 40 år for å forbedre bransjens forståelse av undergrunnen. Denne praksisen støtter forbedret alderstolkning og paleomiljøanalyser etter hvert som vitenskapen utvikler seg. Både industrien og nasjonen tjener på effektiv tilgang til palynologiske preparater fordi biostratigrafisk analyse er med på å redusere den økonomiske risikoen ved leting.

På den 14. europeiske kongressen for digital patologi som ble holdt i Helsinki i 2018, fikk OD innsikt i imponerende teknologiske fremskritt innen preparatskanning og kunstig intelligent medisinsk diagnose. Palynologer kan nå høste fordelene av tjue års forskning og utvikling drevet fram av patologer. Dette har resultert i optisk oppløsning på mindre enn 0,29 mikrometer, digital oppløsning på mer enn tjue gigapiksler, sømløs bildemosaikkintegrasjon og fokusplanstabling.

Figur 5.5 Mikrofossiler. Palynologisk preparat av pollen og sporer.

Figur 5.5 Mikrofossiler. Palynologisk preparat av pollen og sporer.

Gjennom AVATARA-prosjektet anvender OD teknologiske fremskritt innen digital patologi på geologiske fagområder som er basert på tradisjonell mikroskopi. Kraftige klientservere strømmer digitale preparater til brukernes datamaskiner i en optisk oppløsning som er typisk for de beste lysmikroskoper. Store 4K eller 8Kskjermer gir brukeren en visuell opplevelse som gir mer informasjon enn de smale synsfeltene til vanlig mikroskopi.

Brukeren kan merke og kommentere mikrofossiler for å oppnå konsistent artsbestemmelse laboratoriene mellom. Brukergrensesnittet kan eksportere merknadene for å generere treningsdata for maskinlæringsapplikasjoner. Patologiens verktøy for å forbedre diagnoser gjennom interprofesjonell kommunikasjon og beslutningsprosesser er nå tilgjengelig for biostratigrafer gjennom AVATARA-prosjektet.

 

Figur 5.6 ODs scanner av palynologiske slides

Figur 5.6 ODs scanner av palynologiske slides.