Webinar: Veien til nullutslipp i Statnetts Langsiktige Markedsanalyse

Date Time Duration Register by Location
01.09.2022 09-11 90 Min 31.06.2022 Teams

 

teams register knapp.jpg

 

    • Statnett utarbeider hvert andre år sin langsiktige markedsanalyse. Analysen ser på utviklingen av og samspilllet mellom produksjon, forbruk, batterier, hydrogenproduksjon, nett og CO2-utslipp i kraftmarkedet i Norge og Europa.

    • Veien mot nullutslipp var hovedtemaet i analysen vår fra 2020. I denne analysen ble det tydelig at dette vil kreve en enorm elektrifisering og en massiv vekst i kraftproduksjonen fra sol og vind. På senhøsten 2022 publiserer vi neste utgave av den langsiktige analysen – og allerede nå ser vi at utviklingen mot nullutslipp går enda raskere – veldig mye av omstillingen vil skje de neste 15 årene.  Dette også i lys av krigen i Ukraina.

    • Utviklingen i Norge er sterkt preget av utviklingen i resten av Europa. Det er i Norge en enorm etterspørsel etter å knytte seg til nettet, drevet av elektrifisering av industri , transport og petroleumsinstallasjoner, samt nytt, grønt industriforbruk. En sentral usikkerhet er når utviklingen av mer kraftproduksjon skyter fart i Norge – vil det åpnes for mer landvind eller må produksjonsveksten vente på bunnfast eller flytende havvind?

  • Lenke til rapportene våre er her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/langsiktig-markedsanalyse/

 

How a webinar works

You register as usual through the registration button above. Once you are registered you will get an invitation via email to join this webinar. 
FORCE uses Teams Video for this webinar, and has proven to work successfully. 

We recomment that everyone joining turn off their camera and microphone when joining.
If you have any questions you can use the chat or wait until the end of the talk.

FORCE seminars have previously been fully booked with waiting lists so you are encouraged to sign up as soon as you know you will attend.

Once you have registered, you will receive an outlook invitation with the Teams link. You will receive the link a few days prior to the webinar. 
You cannot forward the link to people who is not registered. 

 

Participation fees:
FORCE members: Free
Non-members: NOK 350,-
University/student: Free

 

Important information:
You can register as a FORCE member and pay "FORCE member" price if you are an employee of a member company.
All FORCE member companies are listed here.

Payment is made online by credit card. Please note that no refunds will be given after you have signed up.
If you for any reason can not attend the workshop, you are welcome to send a representative, just inform Linn Smerud as soon as there are changes. 

Updated: 26/04/2022