Oljedirektoratet

Brønner

MBMultimedia-130304-473-1920

Selskapene som opererer på norsk sokkel samler inn store mengder brønndata. Oljedirektoratet deler og tilrettelegger informasjonen for videre bruk.

Brønndata omfatter rådata og tolkede data, jf forskrift til petroleumsloven §85.

Rådata er vanligvis tilgjengelige to år etter at brønnen er ferdigstilt. Unntaket er brønner i tilbakeleverte utvinningstillatelser, hvor informasjonen frigjøres ved tilbakelevering.

Brønninformasjon som er tolket eller bearbeidet av andre enn Oljedirektoratet, blir tilgjengelig 20 år etter at dataene er analysert.

Faktasidene

Faktasidene finnes oversikt over lete- og utvinningsbrønner på norsk sokkel. For de fleste brønnene er nøkkelattributter lagt ut og kan lastes ned. For letebrønner eldre enn to år finnes det et større datagrunnlag, Well Data Summary Sheet (WDSS).

Fra Faktasider er det enkelt å eksportere lete- og utvinningsbrønner med tilhørende attributter.

Diskos - nasjonalt datalager

Det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel heter Diskos (på engelsk).

Reporting requirements for digital well data, 'Blåboka' (kun engelsk), viser datatyper som blir rapportert for nyere brønner, og når disse blir frigitt. Ikke alle datatyper vil være tilgjengelige for alle brønner.

 

 

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 07.07.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@npd.no

Tlf: +47 51 87 60 00