CO2-lagringsatlas

CO-to-Atlas-800px

Du kan laste ned figurer og bilder inne i atlaset.

CO2-lagringsatlaset for norsk kontinentalsokkel ble laget for å identifisere sikre og effektive områder for langvarig lagring av CO2.

Atlaset er basert på kunnskap fra over 40 år med petroleumsvirksomhet og fra pågående CO2-lagringsprosjekter på sokkelen.

Les CO2-lagringsatlas for norsk sokkel (på engelsk)

 

 

 

Oppdatert: 13.09.2019