Interaktivt CO2-atlas

Det interaktive CO2-atlaset forteller historien om CO2-lagring på norsk sokkel.

Det er utformet på en måte som skal gjøre det lettere å forstå de tekniske tallene og bildene. I CO2-faktakartet kan man velge å se på de spesifikke objektene, som kan være formasjoner der CO2 eller annet kan lagres.

Åpne CO2-faktakart i et nytt vindu (engelsk)

 

Oppdatert: 28.09.2022