Lagringsmodeller

CO2-lagringsmodeller for Nordsjøen, Norskehavet (kommer) og Barentshavet.

Nordsjøen

Egersund (zip) 

Frigg (zip)

Stordbasin (zip)

Utsira (zip)

Troll regional model- vennligst kontakt Eva Halland: eva.halland@npd.no, telefon: 51 87 63 19 

Norskehavet

Froanbassenget (zip)

 

Barentshavet

Bjarmeland (zip)

Oppdatert: 18.09.2019