Tillatelser til CO2-lagring

Oversikt over tillatelser til leting og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på norsk kontinentalsokkel til injeksjon og lagring av CO2.

En tillatelse etter CO2-lagringsforskriften gir en tillatelse til leting og utnyttelse av et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO₂ på norsk sokkel. Denne tillatelsen gir en enerett til lagring av CO₂ på det området som omfattes av tillatelsen.

Oljedirektoratets rolle ved tildeling av en utnyttelsestillatese er å bistå Olje- og energidepartementet med arbeid knyttet til lagring av CO2.

 

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51 87 63 19

Oppdatert: 10.09.2021

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51 87 63 19