2019

Tillatelser for CO2-lagring i 2019.

Utnyttelsestilatelse nr. 1 tildelt Equinor ASA (pdf)

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51876319

Oppdatert: 10.09.2021

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51876319