2021

Alt du trenger å vite om tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel i 2021.

Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2 etter forskrift av 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen, heretter kalt Lagringsforskriften.

Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen og Barentshavet.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet (OED)

Invitasjon til å søke om tillatelse for lagring av CO2

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 9. desember 2021 klokken 12. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene omfatter ett område i Barentshavet og ett område i Nordsjøen, se kart og koordinater under.

Kart over søkbart areal

Barentshavet:

Kart over søkbart areal CO2-lagring 1 2021

Nordsjøen:

Kart over søkbart areal CO2-lagring 1 2021

 

Tabell med koordinater

Koordinatliste, Nordsjøen (excel)

Koordinatliste, Barentshavet (excel)

 

Relevant informasjon

CO2 Storage Atlas, Norwegian Continental Shelf (kun på engelsk)

CO2 Faktakart 

CO2-lagringsforskriften

Forskrift om dokumentasjon

Åpne data inkludert blokkoordinater for utlyste arealer


Hvordan søke

Hvert selskap som søker om tillatelse for lagring av CO2 skal levere inn følgende til OED med kopi til Oljedirektoratet (OD).

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er)

Oversendelsen til OED og OD skjer via L2S Authority Communication eller via Altinn.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf)

Det skal innbetales et gebyr på kr 109 000 for hver søknad. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utnyttelsestillatelse er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til OD, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "CO2-lagring".

Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om tillatelse leveres i elektronisk format til OED og OD. Se Veiledning for søknad etter Lagringsforskriften (pdf)

Veiledninger

Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon (pdf)

Veiledning for søknad om tillatelse etter Lagringsforskriften (pdf)

Skjemaer som skal fylles ut

ApplicationData

CompanyInformation

Geological Storage location and Quantities Stored potential data

Annen søknadsinformasjon

Miljø-, HMS- og fiskerivilkår

Tobiskart

Tilgjengelige data

Brønndata

Seismikk

NPD Bulletins

Stratigrafiske kolonner

 

 

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51876319

Oppdatert: 13.09.2021

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51876319