Tillatelser

Oversikt over tillatelser til utnyttelse av undersjøiske reservoarer på norsk kontinentalsokkel til injeksjon og lagring av CO2.

2020

Utnyttelsestilatelse nr. 1 tildelt Equinor ASA (pdf)

 

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51 87 63 19

Oppdatert: 05.08.2020

Kontakt
Eva Halland

Tlf: 51 87 63 19