Oljedirektoratet

CO2-lagring

CO2-håndtering innebærer å fange, frakte og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriutslipp. Det omtales ofte som CCS, carbon capture and storage.

 

Lagring og bruk av CO2

Norge har lang erfaring med å lagre karbondioksid (CO2) under havbunnen på kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet jobber med spørsmål knyttet til transport og lagring av CO2. Vi kartlegger områder som egner seg til langvarig og sikker lagring, og utreder også bruk av CO2 til å øke oljeutvinningen.

Kartlegging i CO2-atlas

Vi har kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel, et arbeid som resulterte i et atlas. Atlaset viser at det er mulig å lagre mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid på sokkelen, noe som tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

I januar 2019 tildelte myndighetene for første gang en tillatelse til å utnytte et areal for injeksjon og lagring av CO2. Det tildelte arealet ligger i nærheten av Troll-feltet i Nordsjøen.

 

Northern-Lights-soknad-ccs-sept-2018.jpg

I september 2018 leverte the Northern Lights project sin søknad for å injisere og lagre CO2 i undergrunnen på norsk sokkel. Fra venstre: Diego Alejandro Vazquez Anzola (Shell), Laurence Pinturier (Total), Per Gunnar Stavland (Equinor), Eva Halland og Wenche Tjelta Johansen (begge Oljedirektoratet). Foto: Arne Bjørøen. 

Kontakt
carbonstorage@npd.no

Tlf: 51 87 60 00

Oppdatert: 28.08.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
carbonstorage@npd.no

Tlf: 51 87 60 00