Oljedirektoratet

Geofysiske undersøkelser

seismikk-pgs-fartoy

Seismikk på norsk sokkel

Seismisk datainnsamling brukes for å kartlegge mulige petroleumsressurser i undergrunnen. Hovedsakelig er det olje- og seismikkselskapene som gjennomfører toktene.

 

Graf over historisk seismikkinnsamling på norsk sokkel

Historisk innsamling av seismikkdata på norsk sokkel. Den blå linjen viser hvor mange kilometer seismikkfartøyet har seilt, mens den grønne linjen viser innsamlet 2D-seismikk i kilometer. Innsamling av 3D og 4D seismikk vises i kvadratkilometer (km2), som røde søyler, og med skala til høyre.

 

 

 

 

Oppdatert: 18.02.2021