Fiskerikyndige

Fiskebaat-Emilie-Ashley-1920px

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord. Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Nytt Kurs for fiskerikyndige

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.

Påmelding til kurs for fiskerikyndige

Frist for påmelding er 30. september 2022. Kurset har en egenandel på kroner 5000,-.

Det er 15 plasser på kurset.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer og sted for kurset.

Spørsmål om kurset kan rettes til:

Kristian L. Skaar og Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet.

 

Den fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene. Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Fiskerikyndigkurs

For å kunne være fiskerikyndig, må man ta et kurs. Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering. I tillegg får man en innføring i undersøkelsesaktiviteter. Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

Krav til kursdeltakerne er i følge Ressursforskriften §11:

  • Den som skal praktisere som fiskerikyndig skal ha gjennomført og bestått prøve for godkjent kurs. Oljedirektoratet fastsetter det faglige innholdet, tid og sted for slikt kurs og utsteder kursbevis. Det kan kreves egenandel for deltakelse på kurset.

  • Den som skal delta på kurset må beherske norsk og engelsk og kunne dokumentere at vedkommende i løpet av de siste fem årene har vært aktiv fisker i minst tolv måneder til sammen.

  • Det må dokumenteres kunnskap om fiskeriaktiviteten i de farvann hvor det seismiske fartøy skal operere, differensiert etter sør for 62 grader nord, mellom 62–67 grader nord og nord for 67 grader nord.

  • Vedkommende må som minimum ha navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse B eller D 5 uten begrensninger. I tillegg er det krav om minimum 1 års erfaring som skipper/styrmann.

Ta kontakt om kurs

Kursene blir blir fortløpende vurdert, ta gjerne kontakt om du er interessert eller ønsker å vite mer. Kurset vil ha en egenandel.

Send e-post for mer informasjon om kurs.

 

Oppdatert: 06.07.2022