Meldesystem

meldesystem-skjerm01

Foto: Arne Bjørøen

Meldesystemet gjelder for innmelding av alle planer for geofysisk innsamling som til enhver tid omfattes av ressursforskriften.

Meldesystemets formål er å legge til rette for god sameksistens mellom fiskeri- og petroleumsnæringen gjennom å samle og gjøre tilgjengelig informasjon om selskapenes planer for geofysiske innsamlinger på norsk sokkel, både i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Brukerne av systemet vil være innmeldende selskaper (operatører og seismikk-selskaper), myndighetenes saksbehandlere, samt de fiskerikyndige. Andre brukere av data fra meldesystemet vil være allmennheten.

I Ressursforskriften finnes definisjoner av begreper som er relevante for å melde om planer for innsamling av data fra sokkelen.

Ansvar

OD «eier» meldesystemet og er ansvarlig for drift og vedlikehold. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for historiske kart over fiskeritetthet, mens Havforskningsinstituttet er ansvarlig for frarådingskart som oppdateres årlig.

Feilmelding

Feil på systemet meldes til factweb@npd.no

Forslag til forbedringer

Dersom du ser muligheter for forbedringer av systemet, setter vi pris på tilbakemelding Send i så fall epost til postboks@npd.no, med kopi til Ellen og Heidi 

Nedetid eller driftsstans

Ved eventuelle driftsproblemer, informerer vi om det med melding på npd.no (med informasjon om tidspunkt for «siste oppdatert» og ved driftsstans melder vi fra med epost til selskapenes kontaktperson hvis den varer i mer enn tre dager.

Hvis det haster med en melding (for eksempel oppstarts-, pause- og sluttmelding), kan kommunikasjonen mellom selskapene og myndighetene foregå på epost. Som hovedregel ønsker vi imidlertid at selskapene skal sende melding når systemet er oppe igjen. Hendelsene i saken så langt kan da beskrives i kommentarfeltet i innmeldingen, med henvisninger til eventuell kommunikasjon utenom systemet.

Ved langvarig driftsstans, eller om noe er tidskritisk for selskapene, må OD kontaktes med informasjon om meldingen, så sørger vi for å underrette de rette instansene om hva som skjer og gir unntak dersom det ikke har vært mulig å legge ut melding innenfor tidsfristen.

 

Oppdatert: 18.02.2021